Login Form

Bohusläns VA-Förening - Historia

Starten

Driftföreningen startade på initiativ av maskinister från Lysekil och Sotenäs. Den första träffen hölls i september 1987 i Lysekil under medverkan av Länsstyrelsen.

Det hela fortsatte sedan med träffar i Lysekil den 25 augusti 1988 och i Munkedal den 29 september 1989.

Från början var följande sex kommuner med, Strömstad, Tanum, Munkedal, Orust, Lysekil och Sotenäs.

 

Vid träffen 1994 togs initiativ till att starta en driftförening.

Till ordförande valdes Rune Johansson, Sotenäs Kommun (se protokoll)

 

1997 tillkom Öckerö, Stenungsund, Tjörn, och Uddevalla kommun.

 

1998 tillkom Kungälvs kommun och i och med det var samtliga kommuner i Bohuslän medlemmar.

 

Arrangemang

1994

Under året hölls den första kursen på JL pump i Göteborg.

Detta möte lockade 44 maskinister och medverkande företag var Pumpex, Flygt och Abs.

Dagen var uppdelad i fyra pass, varav tre pass handlade om presentation av företagens produkter. Det fjärde passet var en utfrågning som leddes av Rune Johansson.

JL pump bjöd på mat och samtliga företag medverkade utan ersättning.

 

1995

Den första resan i driftföreningens namn gick till Tyskland, den 16-19 november. Vi åkte till Lübeck där vi gjorde studiebesök på reningsverket och pumpstationer. Gruppen deltog också i en föreläsning om fällning. Företag med på resan var JL pump, ABS pump och CDM. Under året hölls även en kurs i pumpteknik i Göteborg.

 

1996

I mars månad hölls en kurs i kväverening, på Sjöportsgården - Smögen, med Sven-Gunnar Larsson som kursledare.
Årets resa gick i oktober till Kemiras fabrik i Helsingborg, där vi även hade en kurs i fällningsteknik. Vi besökte även Helsingborgs reningsverk.
Under november månad hölls två endagarskurser i ph-mätning på Skansverket i Uddevalla. Föreläsare var Inventron

 

1997

Den 19-20 februari åkte vi till Emmaboda, där Flygt AB hade visning av fabriken.
På Smögens avloppsreningsverk hölls i april en tvådagars kurs i laboratoriearbete. Ansvariga för kursen var Birgitta Svahn och Eva Andersson.
Under hösten anordnades en pumpkurs i Göteborg hos JL pump.
Den 16 oktober hölls en kurs i praktisk elkunskap på Sjögården i Ellös. Föreläsare var Thomas Sjönvall från SIFU AB.

 

1998

Den 7-10 maj genomfördes en drift- och studieresa till Tyskland. Studiebesök på Hamburgs enormt stora reningsverk.
Dessutom gjordes ett besök i Berlin ock Lübeck. Föreläsare på resan var Sven-Gunnar Larsson KM, Mjk Automation och Abs Pump.
Resan var väl planerad och blev mycket lyckad.
Den 8 oktober, arrangerades en kurs i praktisk elteknik på Sjögården i Ellös med Tomas Skönvall som föreläsare .
De tekniska cheferna från kommunerna inbjöds och tre hörsammade kallelsen.
Lennart G och Lars-Erik G var de som organiserade det hela.

 

Föreningen anordnade i samarbete med Svenska Kommunförbundet en diplomeringskurs i avloppsteknik på hotell Riverside i Uddevalla. Kursen hölls vid fyra tillfällen under totalt åtta arbetsdagar.

Våra lab-specialister Christina Smideborn och Birgitta Svan var med som föreläsare gällande lab-avsnittet.

 

1999

Diplomeringskursen i Uddevalla avslutades den 24 mars med prov för diplomeringen.

 

Årets driftresa förlades till Värmland den 21-23 oktober. Föreläsare i Säffle var MJK, Satron och JL-pump.
Vi hann även med besök på Skoghalls pappersbruk och Karlskoga avloppsreningsverk.
Personalutveckling på Boda Borg.
Deltagande företag var MJK Automation, Satron. Pumpex och Grundfoss.

 

2000

Två driftresor med samma mål till Danmark båda i september.
Vi besökte Grundfoss fabrik och museum under torsdagen. På fredagen besöktes MJKs fabrik där vi tittade på styr- och reglerinstrument.
Med på resan var Tony Johannsson från MJK Automation samt Bo Larsson från JL pump som föreläsare.

 

2001

I mars månad hölls en kurs i Tanum och en i Kungälv, "Vad innebär miljöbalken för oss som arbetar med avlopp/dricksvatten?", med miljöinspektör Ingvar Olofsson som föreläsare.
På Skansverket i Uddevalla genomfördes en pH-kurs som Christian Berner AB höll i.

 

Den 19-21 april genomförde vi kurs och studieresa till Finland med JL-pump, Grundfoss, Swedemeter och CDM som föredragshållare. Vi besökte Grundfoss pumpfabrik i Helsingfors samt gjorde en stadsrundtur och beskådade stadens sevärdheter. 

På Makrillviken - Smögen höll Jörgen Thorn, den 17 november, en föreläsning om arbetsrelaterade sjukdomar. (se Bildarkivet).

 

2002

Vättern runt, Hjo - Jönköping - Falköping, den 18-20 april. Vi tittade på vassbäddar i Hjo därefter Mölltorps gjuteri. Tomas Gustavsson från ABS pumpar visade runt i Vadstena pumpfabrik. Vi besökte även Stenstorps reningsverk, där vi tittade på ett joniseringsaggregat.

En tvådagars provtagningskurs genomfördes i Uddevalla, på Skansverket den 15-16 oktober. J&W höll i kursen och Mats Langemar var föreläsare.

 

2003

En diplomeringskurs i dricksvattenteknik ordnades i Uddevalla under vecka 9 och 15.

Den 3-5 april åkte vi till Helsingborg. På torsdagen var vi på studiebesök hos Emontron AB. Fredagen var vi över i Helsingör och gjorde ett studiebesök på avloppsreningsverket. Eftermiddagen gjorde vi en rundvandring på Kemira.

Hydrocare AB var med på resan som föreläsare.

 

Den 16-17 september var det en konferensresa på båten till Kristiansand. Föreläsare var SNF Nordic och Fredrik Artursson WSP.

I Kristiansand gjordes besök på både avloppsrenings- och vattenverket.

 

En kurs i miljöbalken hölls den 11 november i Tanum.

 

Den 24-28 november hölls en elkurs för VA-maskinister på Skansverket i Uddevalla.

Föreläsare var Lars-Erik Larsson och kursansvarig SIFU AB Borås.

 

2004

Den 25-27 mars anordnades en studieresa till Tyskland. På vägen ner stannade vi till i Vordingsborg i Danmark och MJK visade oss runt på vattenverket. Övernattning i Lübeck innan Hamburg där vi besökte Köhlbrandshöft avloppsreningsverk.

Föreläsare var Noxon, Nivus, Ebro och Ventim.

 

En elkurs för drifttekniker hölls på Skansverket i Uddevalla den 8-12 november.

Föreläsare var Lars-Erik Larsson och kursansvarig SIFU AB Borås.

 

2005

Den 31 mars till 2 april var vi på resa till Falköping - Malmö.

Torsdagen tillbringade vi på Kinnarps AB i Falköping, Elinor Claesson och Uno Carlsson var våra guider samt föreläsare.

Övernattning i Jönköping och föreläsning med Emil Lundgren - Marcus Larsson.

Under fredagen var det besök på Beijer Electronics i Malmö och föreläsningar med Björn Ranås, Christer Sturestam samt Marcus Jillgart.

På kvällen var vi på Wahlmans salonger i Köpenhamn.

 

Två endagars kurser med utbildning i skyddsarbete hölls i maj månad. En var förlagd i Tanum och en i Kungälv. Ansvarigkursledare var Ulf Nyberg från Malmö.

 

En konferensresa på Tysklandsfärjan till Kiel ordnades den 17-19 november.

Med som föreläsare var Tomas Willig från Vinga El-projektering AB och Tomas Gustavsson samt Mikael Karlsson från WILO.

 

2006

En tvådagars kurs på Volvos miljöanläggning på Bokenäs, den 11-12 maj.

Med oss som föreläsare hade vi Hans Hallbäck från Lysekils Havslab, Arne Holmberg från ALcontrol AB, Per Strandh från Energispar AB, Christer Allerborg från MT-Scandinavia, Maria Sondell samt Stefan från CIBA och Mats Moell från Christian Berner AB.

 

Föreläsningen "en vitamininjektion i höstmörkret" med Margareta Ivarsson som föreläsare, på Lingatan den 30 november.

 

2007

En tredagars kurs och studieresa till Göteborg-Karlstad, den 4-6 oktober.

4 oktober

BPS tog med oss på ett studiebesök på Ryaverken, därefter bar det av till BPS lokaler på Ringön där Torbjörn Börjesson berättade om företaget. Föreläsning om flödesmätning och mätbrunnar i fält med Jörgen Bergqvist, MJK och Malin Theander, Grundfos.

5 oktober

Besök på Sunne reningsverk. Tillbaka i Karlstad berättade representanter för Karlstads Kommun om den stora vattenläckan 2006 samt arbetet med deras skyddsområde.

Pollex berättade om rensning och renovering av rör, alternativ och möjligheter.

6 oktober

Hemresa

 

2008

26 mars

Livsmedelskurs i Uddevalla

Studieresa till Malmö 2-4 oktober.

2 oktober

Studiebesök på Falcons bryggeri i Falkenberg, Väl i Malmö föreläste Åsa Jacobsson om fettenzymer.

3 oktober

Kaj Lundqvist från Sydkraft tog med oss på 2 st. studiebesök. Vaka gruppen höll en presentation. IMCE höll föredrag om gasvarnare.

4 oktober

Hemresa

2009

3 december

I samarbete med Prominent ordnades en utbildningsdag i ämnet pumpar och doserteknik.

 

2010

Studiebesök hos Grundfos i Töreboda och hos MEVA i Mariestad 18-20 mars

18 mars

Upphämtning och avresa mot Billingehus. På bussen informerade Malin och Niklas från Grundfos och Martin och Ola från MEVA om resan.

19 mars

Rundvandring i Grundfos fabrik i Töreboda, föreläsning i energibesparing, Hydro MPC och nyheter, produktgenomgång gällande pumpstationer.

Visning av MEVAs verkstäder i Mariestad. Tillbaka i Billingehus höll Martin och Ola genomgång av MEVAs produkter samt en frågestund.

20 mars

Hemresa.

2 juni

Studiebesök på Hunnebostrands reningsverk.

20 oktober

Rundvandring på skansverket och information om avloppsreningsverket och Uddevallas VA-system.

2 december

Monica Nordh höll i en arbetsmiljöutbildning i stadshuset, Uddevalla.

 

2011

1 mars

Heldag med föreläsningar om schaktfri VA-förnyelse och nytt inom VA.

Thomas Johansson och Anders Fernheden från Tyrèns AB guidade oss igenom projektering, produkter och metoder samt nyheter och erfarenheter.

 

8 september

Båttur med M/S Soten.

 

Studieresa till Borås med omnejd 6-8 oktober

6 oktober

Studiebesök VA-verket Lackarebäck. I Partille visade Kicab sina produkter och väl i Borås presenterade Cerlic sina produkter för oss.

7 oktober

Besök hos Uponor i Fristad med rundvisning. Borås VA-teknik. Hach Lange visade sina produkter.

8 oktober

Hemresa.

 

2012

19 september

Resa till och från VA-mässan samt produktinfo från Grundfos.

 

2013

5 september

Studieresa till kosteröarna. På färjan till koster informerade Anders Dahlsjö från Ahlsell om deras sortiment. Väl på koster besökte vi avsaltningsanläggningarna och informerades om dessa samt VA–verksamheten på koster. Efter detta hölls en genomgång angående koster i allmänhet.

 

2014

Resa till och från VA-mässan i Jönköping

 

2016

3 mars

På Riverside hotell i Uddevalla inspirerade Margareta Ivarsson oss till reflektion kring ledarskap och medarbetarskap i ett föränderligt samhälle.

Studieresa Vänern runt 12-13 maj

12 maj

Vi besökte MJK i Säffle, därefter bar det av till Karlstad för en rundtur i Alcontrols labb. Dagen avslutades med en produktuppvisning från Ahlsell och andra leverantörer.

13 maj

Rundtur hos Bröderna Anderssons svets och mekaniska i Mariestad. Här tillverkas Andersson Waters produkter och vi bjöds även på en produktuppvisning. Därefter for vi vidare till Lidköping där vi besökte Eurofins labb.

8 september

Studiebesök på Höviksnäs reningsverk på Tjörn och Mariebergs vattenverk i Uddevalla där David Andersson berättade om Västvattens nödvattenplan.

28 september

Resa till och från VA-Mässan.

 

2017

30 maj

 

Studiebesök på Omholmens reningsverk och båttur med M/S Soten.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.