Login Form

Startsida

Inspirationsdag 3 Mars

Bohusläns VA-Förening bjuder in alla medlemmar in till en inspirationsdag med Margareta Ivarsson den 3 Mars i Uddevalla.

”Margareta Ivarsson inspirerar oss till reflektion kring ledarskap och medarbetarskap i ett snabbföränderligt samhälle genom att göra några utblickar i omvärlden och sedan vända tillbaka till Sverige igen”

Vi ser gärna att såväl ledare (chefer) som arbetstagare inom VA deltar för att få lite spännande input. För bara tillsammans blir vi starka.

Anmälan Senast 25/2 till respektive ombud.

pdf 46 Margarta Ivarsson (104 KB)


Copyright © 2016. All Rights Reserved.